คณะผู้บริหาร

    ฝ่ายบริหาร


นายสุทธิศักดิ์   ชัยธนทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

    

 

          

                                                   
         นายวุฒิชัย   เขียวหวาน                     นายสรร   วีระวงษ์                     นายมนต์ชัย   รุ่งโรจน์ธีระ
        รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย           รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์        เลขานายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
 

 

 

 

 


 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149