ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561


          

         

        

        

                   

                                   
                  

             

             

              เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1  จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 การสาธิตวิธีการปลูกผักออแกนิกหรือผักต่างๆ โดยใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ในวันที่่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้กับครอบครัวและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149