ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
งานจราจร สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์


          

            

             

              เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ มอบอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนและป้องกันอุบัติในด้านจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149