ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


       

       

       

      
   

             

             เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่  5 ธันวาคม 2561  เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149