ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


       

       

       

      
   

           

           

           

           

         เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ และการรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149