ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


        

        

             
    
 
                          

                    เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สำนักปลัดเทศบาล ได้มอบเงินช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบวาตภัยในชุมชนเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149