ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น       

      

                
  

  
 
   

     

 
      

 

 

                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การพับเหรียญโปรยทานในงานพิธีต่าง ๆ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

 

            

 

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149