ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข       

      

                
  

  
 
   

 
     

 
      

 

      

เทศบาลตบลดอนเจดีย์ จัด "โครงการสานใยรัก ผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกกลุ่มวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่กำหนดให้ผู้สูงอายุคือ การจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้องกันเชื้อโรคให้แก่ตนเองและครอบครัว ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

             

 

 

            

 

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149