ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2563    

 


                     
           

 
  
        

 
      

              

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่น โดยเชิญประชาชนในพื้นที่มาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน การดำเนินงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำไปทำแผนพัฒนาต่อไป

   

 

      

 

 

 

            

 

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149