ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

กิจกรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและ
ร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

 

 

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรรัปชั่น(Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

 


 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149