ภาพกิจกรรม...ของเรา

 


การสนับสนุนการป้องกันเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน
ให้แก่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์

 

        

                    
             
                 

                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้สนับสนุนอุปรกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ให้แก่สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเตือนภัยให้กับประชาชนผู้ใช้สัญจรบนเส้นทาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์


                  

         

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149