ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการ"รักให้เป็น หยุดท้องก่อนวัยอันควร"
ประจำปี 2561


        

        

        

        

              

                              
             

             

             

               เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการ"รักให้เป็น หยุดท้องก่อนวัยอันควร" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบรรหาร - แจ่มใสวิทยา 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ เรียนรู้ทักษะการปฏิเสธเพศตรงข้ามที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อีกทั้งปรับทัศนคติ ค่านิยม เรื่องเพศที่เหมาะสม และการป้องการการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและวัยรุ่น

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149