ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


          

         

        

        

                  

                                   
                  

             

             

               นายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชนและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์และพื้นที่สาธารณะ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

กลับหน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149