บุคลากรของเรา

 

 

      

          นางวรากร โมกแก้ว
         ผู้อำนวยการกองคลัง

                                          

                            นางจินตนา     เชาวเดชา       
                                 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

    
 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149