ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

 

                             

                   

            

 

   

                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้เรื่องในการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

  

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149