ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

โครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

 

              

            

                    

                 

             

                    

                

          เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดประเพณีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 มกราคม 2561  เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป 

 


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149