ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

 

                 

             

             

               

            

           
              

          

       

           

           

       เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวนมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149