ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

 

                 

             

             

               

             

             

           
                             

                  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ สระน้ำจระเข้ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวนมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149