ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

                 

             

             

               

             

            

           
                             

                  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองการศึกษาได้ดำเนินการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149