ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2562

 

                 

             

             

               

            

           
                             

                  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองการศึกษา ได้ดำการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำลดอนเจดีย์โดยมีเด็กและเยาวชนมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก มีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมกันอย่างสนุกสนุน


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149