ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการ "ปั่นรักษ์ ปั่นบุญ" ประจำปี 2562

                 

                         

                        

                           

                     

 
           
                       

   

 

       

                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ นำโดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์และประชาชนในเขตเทศบาลตบลดอนเจดีย์ นำจักรยานมาร่วมปั่นกับโครงการ "ปั่นรักษ์ ปั่นบุญ"เพื่อรณรงค์และเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา โดยปั่นรอบตลาดดอนเจดีย์ แล้วนำเทียนพรรษาไปถวายวัดสวนไทรวนาราม และวัดดอนเจดีย์ ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 เวลา 8.00 น.


กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149