ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการเด็กไทยธรรมดี ประจำปี2562

 

   

   

                              

 

    

    
           
                                  เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเด็กไทยธรรมดี ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 เวลา 7.30 น. โดยนำเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์และเด็กนักเรียนโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อไปศึกษาเรียนรู้หลักคำสั่งสอน ผ่านสถาปัตยกรรม ณ ค่ายอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน วัดโพธื์เก้าต้น วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

              

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149