ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการปฐมนิเทศ ประจำปี 2562

 

 

   

   

                              

 

                    เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจต่อผู้ปกครองของเด็กเล็ก ในการปฏบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์   

    
           
                 


                

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149