ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

ร่วมรณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือด

 

            

             

            

            

           

                                     เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ และ อสม. รณรงค์กำจัดลูกน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยการหยอดทรายอะเบทตามแหล่งที่มีน้ำท่วมขังและห้องน้ำของสถานศึกษา เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย นำไปสู่ไข้เลือดออก

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149