ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

โครงการป้องกันวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โรคเอส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ประจำปี 2561

              

               

              

        

      
           

           เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการป้องกันวัยใสปลอดภัยยาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของวัยรุ่น มีทักษะในการป้องกันยาเสพติด โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149