ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการพัฒนาสนับสนุนเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ ผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปีงบประมาณ 2562

 

              

                 

             

      

      
             

                 เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนาสนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารได้รับการพัฒนาหลักสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านการประเมินของตลาดสดน่าซื้อ

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149