ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการ 3 เก็บ 3 โรค ประจำปีงบประมาณ 2562

 

            

                  

              

        

      
          

            เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับโรงพยาบาลดอนเจดีย์ และ อสม. จัดกิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิก้า ไข้ปวดข้อ โดยดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย กวาดเก็บเศษไม้ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดสวนไทรวนาราม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149