ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


            

                  

             

              
          

            เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวเพศผู้ การให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี ในวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศาาสถิตยุธการ หน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149