ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

ค่ายยุวชนคนคุณธรรม

 


 

 

                        

                   


                       

 

  

             

                   

           เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ในเรื่องโครงการบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149