ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

มอบสิ่งของบริจาคเหลือใช้สภาพดีแก่โรงเรียนบ้านวังยาว

 


 

 

  

  

            

 

 
     
 

      

 

          เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยการนำของนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมเดินทางไปมอบสิ่งของบริจาคเหลือใช้สภาพดี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

        
                              

         

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149