ภาพกิจกรรม...ของเรา

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโรโคนา(COVID - 19)

 

 

  

       

   

 

       

 

        

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยพื่อการป้องกันตนเอง และสอนการทำเจลล้างมือ อีกทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดัน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ชุมชนไชชานุภาพ (บริเวณซอย CJ)

 

        
                              

         

 

กลับหน้าหลัก

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
888 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149