...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

 

                 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2561

                 ประจำเดือน กรฏาคม - กันยายน  2561

                           ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน  2561

                           ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม  2561

                     ประจำเดือน  ตุลาคม - ธันวาคม  2560

                  ประจำเดือน  กรกฏาคม - กันยายน  2560

                  ประจำเดือน  เมษายน - มิถุนายน  2560 

                  ประจำเดือน  มกราคม - มีนาคม  2560

                

 

         1       2

ปิดหน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149