...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา

        

          

           รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคี
               ภายในชุมชนดอนประดู่  21/4/60

       

                

         

                                                                   *ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

*ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149