...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) 
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์   

 

        

            รายงานผลการประเมิน LPA  ประจำปี 2563   6/10/63

            รายงานผลการประเมิน LPA  ประจำปี 2562   2/9/62

            รายงานผลการประเมิน LPA  ประจำปี 2561   13/9/61 

            รายงานผลการประเมิน LPA  ประจำปี 2560   23/9/60   


       

         

                                                            

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149