...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานนิติการ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

        

 

          

            รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31/10/61

            แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27/10/60

         
               


          

                 

         

                                                                   

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149