...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

      

 

 

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 9/8/60

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 3/7/60

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1/6/60

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 16/5/60

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 3/4/60

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  28/3/60

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  10/10/59    

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  3/10/59

         

                                                                   *รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149