...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

      

 

 

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 5/06/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1/05/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 25/04/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 9/04/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 4/04/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1/04/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 6/03/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 26/02/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2/01/62

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 11/12/61

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 27/11/61

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 6/11/61

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 30/10/61

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2/10/61

            รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1/10/61

        

         

1    2

                                                        

 

           *รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149