...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

นชากรช้างศึก 

นางสาวนชากร  อาจแพทย์ ชุมชนดอนประดู่บ้านเลขที่ 1379 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบลดอนเจดีย์  ร่วมอุดหนุนสินค้าของคนดอนเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก


                     

                   
 

 

 

โครงการชุมชนส่งเสริมโอทอป นวัตวิถี

     "น้ำจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแม่จำรัส"       

นางจำรัส  จันทร์ฉาย  อยู่บ้านเลขที่  1652 หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับใบประกาศ ภายใต้โครงการชุมชนส่งเสริมโอทอป นวัตวิถี จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อว่า  "น้ำจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแม่จำรัส" ที่ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์สินค้าปลอดภัย

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149