...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        

           

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2561

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2560

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2560

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2560 

           

               1      2       3       4        5

          

           

            

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149