...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

        

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  2559 

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2559

             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

          

             1      2      3            5   

            

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149