...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

        

           

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2558

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2557

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557

           

             1       2       3      4       5

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149