...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

                
                     

                  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

                  รายงานการประชุมส่วนราชการ

                  แผนอัตรากำลัง

                  แผนพนักงานพนักงานเทศบาล

                  รายงานการประชุมส่วนราชการ

                  เรื่องทั่วไป 

 

 

 

                  2     3

 

                                                               

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149