...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

        

            แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2561

            แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2560
                 
            แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2559
          

         

                                                                

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149