...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

               

                       

          

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                   

          

          

           

          

 

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149