...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

คำสั่งมอบหมายงาน สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

               

                       

                      

            สำนักปลัดเทศบาล 

            กองคลัง

            กองการศึกษา

            กองช่าง

            กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149