...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

งบประมาณประจำปี 2558

 

               ประกาศใช้แผนงบประมาณประจำ ปี 2558                             รายละเอียดงบประมาณประจำปี2558
                
               คำแถลงการงบประมาณ 2558                                                สรุปรายจ่ายตามแผนงานปี 2558

               ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ปี 2558                            

               ประกาศเรื่องการจัดงบแสดงฐานะและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

               งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน         
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
                     

              รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

            

                     1       2       3      4     5      6      7

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149