...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ

      

 

         ขั้นตอนการขอข้อมูลข่่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       
    
   
  ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง

         ขั้นตอนการขอรับบริการต่อใบอนุญาตธุรกิจพลังงาน

         ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

         ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์

         ขั้นตอนการบริการงานทะเบียน 

         ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
        
         ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย 

         ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  

         ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149