...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

        

 

 

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561

            สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

         

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149