...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ  สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
จากผู้บริโภคประจำเทศบาล  หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  0-3559-1240  ต่อ  103

                                  คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล(13/07/54)

                                  คำสั่งแต่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำเทศบาล (13/07/54)

                                  รับเรื่องร้องเรียน คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149