...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่อยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โทร . 035-591240    Fax.035-51149

Email: donchdi_888@hotmail.com

 

หน้าหลัก          โครงสร้างองค์กร        ติดต่อเรา          สถานที่ท่องเที่ยว           สมุดเยี่ยม-รับเรื่องร้องเรียน